چاپ و تولید جعبه لمینتی

چاپ جعبه لمینتی بر روی سینکل وانواع ورق لمینت بر روی کارتن 3لا و 5لا