مشاوره ،طراحی و چاپ جعبه و کارتن خرما

مشاوره ،طراحی و چاپ جعبه و کارتن خرما
مشاوره ،طراحی و چاپ جعبه و کارتن خرما مشاوره ،طراحی و چاپ جعبه و کارتن خرما

مشاوره ،طراحی و چاپ جعبه و کارتن خرما


تماس بگیرید

30 0

جعبه خرما :
ایران در حال حاضر از نظر تولید خرما جزو چهار کشور اول جهان است. این در حالیست که از نظرارزش صادراتی در رتبه پایینی در مقایسه با سایر کشورهای صادر کننده قرار دارد که یکی ازدلایل مهم آن اینست که از نظر کیفیت و زیبایی بسته بندی خرمای ایران در بین کشورهای تولید کننده و صادر کننده در آخرین رتبه ها قرار دارد. چنانچه خرما به طریق بهداشتی و مطابق با سلایق مشتریان خارجی بسته بندی و نگهداری شود ده تا دوازده برابر ارزش افزوده صادراتی به همراه خواهد داشت .چاپ صوفی همراه شما در طراحی و بسته بندی جعبه خرما و کارتن خرما می باشد

اشتراک گذاری

نظرات