مشاور و طراح چاپ و تولید کارتن میوه صادراتی

 مشاور و طراح چاپ و تولید کارتن میوه صادراتی

مشاور و طراح چاپ و تولید کارتن میوه صادراتی


تماس بگیرید

175 0

چاپ و تولید کارتن میوه :

جعبه کارتن میوه و صیفی جات صادراتی به دلیل آسیب پذیر بودن این محصولات همانند له شدگی، پلاسیدگی، پوسیدگی و غیره می بایست در بهترین حالت ممکن طراحی شوند تا بتوانند در شرایط سردخانه ای و کانتینر های صادراتی کیفیت خود را از دست ندهند. بنابراین بسته بندی بار کارتن میوه باید با استفاده از مواد اولیه مرغوب در کارتن و جعبه طراحی گردد.جعبه کارتن میوه و صیفی‌جات می بایست در ابعادی ساخته شوند که بر روی پالت های استاندارد قابل چینش بوده و برای سهولت حمل و نقل بهتر است کناره های جعبه هایشان دستگیره تعبیه شده باشد تا بتوان راحت تر آنها را جابجا کرد. با طراحی جعبه های قفلی میوه می توانیم باز و بسته کردن جعبه ها را برای نفراتی که کار بسته بندی میوه و چینش آن در جعبه را انجام می دهند راحت کنیم که بدون استفاده از هیچ ابزاری مانند چسب یا منگنه در زمان کمتری جعبه محصولات را آماده کنند

اشتراک گذاری

نظرات